User Tools

Site Tools


2127--11788-nauchnyj-la-gi

Nauchnyj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11788
Tên thay thế 1977 QN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7700016
Viễn điểm quỹ đạo 2.9731302
Độ lệch tâm 0.2536570
Chu kỳ quỹ đạo 1333.9858006
Độ bất thường trung bình 159.78752
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43320
Kinh độ của điểm nút lên 314.30494
Acgumen của cận điểm 6.87624
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11788 Nauchnyj (1977 QN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11788 Nauchnyj
2127--11788-nauchnyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)