User Tools

Site Tools


2128--12016-green-la-gi

Green
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12016
Đặt tên theo George Green
Tên thay thế 1996 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9676220
Viễn điểm quỹ đạo 2.9052522
Độ lệch tâm 0.1924183
Chu kỳ quỹ đạo 1389.0927511
Độ bất thường trung bình 169.99752
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71792
Kinh độ của điểm nút lên 95.96257
Acgumen của cận điểm 168.09426
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12016 Green (1996 XC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12016 Green
2128--12016-green-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)