User Tools

Site Tools


2129--12199-sohlman-la-gi

Sohlman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12199
Tên thay thế 1980 TK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1547146
Viễn điểm quỹ đạo 2.6853622
Độ lệch tâm 0.1096362
Chu kỳ quỹ đạo 1375.0921837
Độ bất thường trung bình 114.45973
Độ nghiêng quỹ đạo 6.48215
Kinh độ của điểm nút lên 224.72776
Acgumen của cận điểm 149.45376
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12199 Sohlman (1980 TK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1980 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12199 Sohlman
2129--12199-sohlman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)