User Tools

Site Tools


2130--12595-amandashaw-la-gi

Amandashaw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12595
Tên thay thế 1999 RD149
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8849313
Viễn điểm quỹ đạo 2.6670017
Độ lệch tâm 0.1718106
Chu kỳ quỹ đạo 1254.1434636
Độ bất thường trung bình 191.53219
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21093
Kinh độ của điểm nút lên 338.06527
Acgumen của cận điểm 0.23721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

12595 Amandashaw (1999 RD149) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12595 Amandashaw
2130--12595-amandashaw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)