User Tools

Site Tools


2131--13326-ferri-la-gi

Ferri
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13326
Tên thay thế 1998 SH23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4741488
Viễn điểm quỹ đạo 3.8108858
Độ lệch tâm 0.2126857
Chu kỳ quỹ đạo 2034.7681972
Độ bất thường trung bình 295.39506
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69403
Kinh độ của điểm nút lên 142.69808
Acgumen của cận điểm 168.05826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13326 Ferri (1998 SH23) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13326 Ferri
2131--13326-ferri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)