User Tools

Site Tools


2132--13672-tarski-la-gi

Tarski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 30 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13672
Tên thay thế 1997 KH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3949941
Viễn điểm quỹ đạo 2.8559353
Độ lệch tâm 0.0877828
Chu kỳ quỹ đạo 1553.8450024
Độ bất thường trung bình 146.77081
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03557
Kinh độ của điểm nút lên 194.85283
Acgumen của cận điểm 120.59994
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13672 Tarski (1997 KH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 5 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13672 Tarski
2132--13672-tarski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)