User Tools

Site Tools


2133--13933-charleville-la-gi

Charleville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13933
Đặt tên theo Charleville
Tên thay thế 1988 VE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3854354
Viễn điểm quỹ đạo 3.1673162
Độ lệch tâm 0.1408096
Chu kỳ quỹ đạo 1689.7241258
Độ bất thường trung bình 160.12873
Độ nghiêng quỹ đạo 8.31800
Kinh độ của điểm nút lên 45.42772
Acgumen của cận điểm 268.29562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13933 Charleville (1988 VE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei. Nó được đặt theo tên the town Charleville ở Queensland, Úc và is floating between Jupiter và Mars.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13933 Charleville
  • [1]
2133--13933-charleville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)