User Tools

Site Tools


2134--14274-landstreet-la-gi

Landstreet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14274
Tên thay thế 2000 BL21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7511235
Viễn điểm quỹ đạo 3.6150339
Độ lệch tâm 0.1357036
Chu kỳ quỹ đạo 2074.2901246
Độ bất thường trung bình 314.47253
Độ nghiêng quỹ đạo 16.65926
Kinh độ của điểm nút lên 313.62466
Acgumen của cận điểm 24.81139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

14274 Landstreet (2000 BL21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14274 Landstreet
2134--14274-landstreet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)