User Tools

Site Tools


2135--14632-flensburg-la-gi

Flensburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Ehring
Nơi khám phá Bornheim
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14632
Tên thay thế 1998 VY33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0774923
Viễn điểm quỹ đạo 3.2511195
Độ lệch tâm 0.2202501
Chu kỳ quỹ đạo 1588.4536364
Độ bất thường trung bình 72.27379
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53956
Kinh độ của điểm nút lên 269.56543
Acgumen của cận điểm 138.23080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

14632 Flensburg (1998 VY33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1998 bởi N. Ehring ở Bornheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14632 Flensburg
2135--14632-flensburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)