User Tools

Site Tools


2136--15390-znojil-la-gi

Znojil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 6 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15390
Tên thay thế 1997 TJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3763686
Viễn điểm quỹ đạo 2.7715662
Độ lệch tâm 0.0767682
Chu kỳ quỹ đạo 1508.3529444
Độ bất thường trung bình 257.12624
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50201
Kinh độ của điểm nút lên 159.79633
Acgumen của cận điểm 175.27747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15390 Znojil (1997 TJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1997 bởi P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15390 Znojil
2136--15390-znojil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)