User Tools

Site Tools


2137--10831-takamagahara-la-gi

Takamagahara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10831
Tên thay thế 1993 VM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0016685
Viễn điểm quỹ đạo 3.1933219
Độ lệch tâm 0.2293851
Chu kỳ quỹ đạo 1529.0812133
Độ bất thường trung bình 122.04118
Độ nghiêng quỹ đạo 1.39265
Kinh độ của điểm nút lên 11.75754
Acgumen của cận điểm 114.18280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10831 Takamagahara (1993 VM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1993 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira. The asteroid's name refers to Takamagahara, a location in Japanese mythology.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2137--10831-takamagahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)