User Tools

Site Tools


2138--11003-andronov-la-gi

Andronov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11003
Tên thay thế 1979 TT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8947896
Viễn điểm quỹ đạo 3.2509246
Độ lệch tâm 0.2635465
Chu kỳ quỹ đạo 1507.3771035
Độ bất thường trung bình 351.84075
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72027
Kinh độ của điểm nút lên 42.23771
Acgumen của cận điểm 314.78248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11003 Andronov (1979 TT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11003 Andronov
2138--11003-andronov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)