User Tools

Site Tools


2139--11166-anatolefrance-la-gi

Anatolefrance
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E.W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11166
Đặt tên theo Anatole France
Tên thay thế 1998 DF34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9571066
Viễn điểm quỹ đạo 2.7547828
Độ lệch tâm 0.1692901
Chu kỳ quỹ đạo 1320.8273971
Độ bất thường trung bình 115.05251
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37423
Kinh độ của điểm nút lên 148.67417
Acgumen của cận điểm 200.03724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11166 Anatolefrance (1998 DF34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi E.W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11166 Anatolefrance
2139--11166-anatolefrance-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)