User Tools

Site Tools


2140--11365-nasa-la-gi

NASA
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11365
Đặt tên theo NASA
Tên thay thế 1998 FK126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8730455
Viễn điểm quỹ đạo 2.4941227
Độ lệch tâm 0.1422151
Chu kỳ quỹ đạo 1178.5643502
Độ bất thường trung bình 193.84779
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85974
Kinh độ của điểm nút lên 231.64210
Acgumen của cận điểm 177.62557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11365 NASA (1998 FK126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11365 NASA
2140--11365-nasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)