User Tools

Site Tools


2141--11605-ranfagni-la-gi

Ranfagni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11605
Tên thay thế 1995 UP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1440875
Viễn điểm quỹ đạo 2.9830275
Độ lệch tâm 0.1636281
Chu kỳ quỹ đạo 1499.2118518
Độ bất thường trung bình 62.42471
Độ nghiêng quỹ đạo 13.42662
Kinh độ của điểm nút lên 229.91946
Acgumen của cận điểm 91.60950
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11605 Ranfagni (1995 UP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1995 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11605 Ranfagni
2141--11605-ranfagni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)