User Tools

Site Tools


2142--12022-hilbert-la-gi

Hilbert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12022
Đặt tên theo David Hilbert
Tên thay thế 1996 XH26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0891974
Viễn điểm quỹ đạo 2.5934380
Độ lệch tâm 0.1076831
Chu kỳ quỹ đạo 1308.5458403
Độ bất thường trung bình 75.95825
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57406
Kinh độ của điểm nút lên 200.37439
Acgumen của cận điểm 250.01021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

12022 Hilbert (1996 XH26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12022 Hilbert
2142--12022-hilbert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)