User Tools

Site Tools


2143--12211-arnoschmidt-la-gi

Arnoschmidt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 28 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12211
Đặt tên theo Arno Schmidt
Tên thay thế 1981 KJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6363145
Viễn điểm quỹ đạo 3.6059099
Độ lệch tâm 0.1553285
Chu kỳ quỹ đạo 2014.0140693
Độ bất thường trung bình 277.94917
Độ nghiêng quỹ đạo 15.21271
Kinh độ của điểm nút lên 35.90282
Acgumen của cận điểm 262.86542
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

12211 Arnoschmidt (1981 KJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 5 năm 1981 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12211 Arnoschmidt
2143--12211-arnoschmidt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)