User Tools

Site Tools


2144--12400-katumaru-la-gi

Katumaru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 28 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12400
Tên thay thế 1995 OA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9440294
Viễn điểm quỹ đạo 2.7388222
Độ lệch tâm 0.1697241
Chu kỳ quỹ đạo 1308.6365029
Độ bất thường trung bình 200.23864
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83642
Kinh độ của điểm nút lên 224.98375
Acgumen của cận điểm 105.50151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12400 Katumaru (1995 OA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1995 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12400 Katumaru
2144--12400-katumaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)