User Tools

Site Tools


2145--12596-shukla-la-gi

Shukla
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12596
Tên thay thế 1999 RT154
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9002134
Viễn điểm quỹ đạo 2.8099090
Độ lệch tâm 0.1931363
Chu kỳ quỹ đạo 1320.0844766
Độ bất thường trung bình 166.99895
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59496
Kinh độ của điểm nút lên 296.95248
Acgumen của cận điểm 14.71622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12596 Shukla (1999 RT154) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12596 Shukla
2145--12596-shukla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)