User Tools

Site Tools


2146--13087-chastellux-la-gi

Chastellux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13087
Đặt tên theo François-Jean de Chastellux
Tên thay thế 1992 OV6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7745982
Viễn điểm quỹ đạo 2.9781434
Độ lệch tâm 0.0353823
Chu kỳ quỹ đạo 1781.8278505
Độ bất thường trung bình 321.27146
Độ nghiêng quỹ đạo 1.50749
Kinh độ của điểm nút lên 199.06415
Acgumen của cận điểm 249.29616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13087 Chastellux (1992 OV6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13087 Chastellux
2146--13087-chastellux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)