User Tools

Site Tools


2147--13327-reitsema-la-gi

Reitsema
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Lowell Observatory
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13327
Tên thay thế 1998 SC24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5841297
Viễn điểm quỹ đạo 3.6143461
Độ lệch tâm 0.1662048
Chu kỳ quỹ đạo 1992.8784489
Độ bất thường trung bình 256.64274
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19435
Kinh độ của điểm nút lên 85.29792
Acgumen của cận điểm 303.62460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

13327 Reitsema (1998 SC24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện năm 1998 bởi Edward L. G. Bowell ở Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Harold James Reitsema, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13327 Reitsema
2147--13327-reitsema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)