User Tools

Site Tools


2148--13673-urysohn-la-gi

Urysohn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 1 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13673
Tên thay thế 1997 LC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6006952
Viễn điểm quỹ đạo 3.1304446
Độ lệch tâm 0.0924335
Chu kỳ quỹ đạo 1771.8009899
Độ bất thường trung bình 14.43708
Độ nghiêng quỹ đạo 1.75927
Kinh độ của điểm nút lên 186.42633
Acgumen của cận điểm 156.09037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13673 Urysohn (1997 LC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13673 Urysohn
2148--13673-urysohn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)