User Tools

Site Tools


2149--13937-roberthargraves-la-gi

Roberthargraves
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13937
Tên thay thế 1989 PU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9176621
Viễn điểm quỹ đạo 3.1612479
Độ lệch tâm 0.2448529
Chu kỳ quỹ đạo 1478.1183668
Độ bất thường trung bình 222.92246
Độ nghiêng quỹ đạo 29.64580
Kinh độ của điểm nút lên 137.96946
Acgumen của cận điểm 194.67007
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13937 Roberthargraves (1989 PU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1989 bởi Carolyn S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13937 Roberthargraves
2149--13937-roberthargraves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)