User Tools

Site Tools


2150--14275-dianemurray-la-gi

Dianemurray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14275
Tên thay thế 2000 BR26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0879791
Viễn điểm quỹ đạo 2.5262369
Độ lệch tâm 0.0949799
Chu kỳ quỹ đạo 1279.9715107
Độ bất thường trung bình 47.43594
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90604
Kinh độ của điểm nút lên 33.68145
Acgumen của cận điểm 197.23379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14275 Dianemurray (2000 BR26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14275 Dianemurray
2150--14275-dianemurray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)