User Tools

Site Tools


2151--15028-soushiyou-la-gi

15028 Soushiyou (tên chỉ định: 1998 UL23) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo Observatory ngày 16 tháng 10 năm 1998. Nó được đặt theo tên công viên Sōshō thành phố Nan'yō ở Yamagata, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15028 Soushiyou
2151--15028-soushiyou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)