User Tools

Site Tools


2152--15392-bud-jick-la-gi

15392 Budějický
Tên
Tên Budějický
Tên chỉ định 1997 TO19
Phát hiện
Người phát hiện L. Sarounová
Ngày phát hiện 11 tháng 10 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1643179
Bán trục lớn (a) 2.2732556 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8997190 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6467922 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.43 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.99707°
Kinh độ (Ω) 210.57016°
Acgumen (ω) 117.24395°
Độ bất thường trung bình (M) 76.74134°

15392 Budějický là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1251.9034148 Earth ngày (3.43 Earth năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
2152--15392-bud-jick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)