User Tools

Site Tools


2153--15762-r-hmann-la-gi

15762 Rühmann là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1481.5278783 ngày (4.06 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2153--15762-r-hmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)