User Tools

Site Tools


2154--10832-hazamashigetomi-la-gi

Hazamashigetomi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10832
Tên thay thế 1993 VN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9279270
Viễn điểm quỹ đạo 2.6959984
Độ lệch tâm 0.1661081
Chu kỳ quỹ đạo 1284.0137471
Độ bất thường trung bình 96.68305
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80220
Kinh độ của điểm nút lên 154.27856
Acgumen của cận điểm 203.60435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10832 Hazamashigetomi (1993 VN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Hazama Shigetomi, nhà thiên văn học người Nhật ở Edo period.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2154--10832-hazamashigetomi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)