User Tools

Site Tools


2155--11004-stenmark-la-gi

Stenmark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11004
Tên thay thế 1980 FJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7258321
Viễn điểm quỹ đạo 3.7210785
Độ lệch tâm 0.1543757
Chu kỳ quỹ đạo 2113.8828552
Độ bất thường trung bình 145.65475
Độ nghiêng quỹ đạo 16.74088
Kinh độ của điểm nút lên 352.15165
Acgumen của cận điểm 346.63599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0396
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

11004 Stenmark (1980 FJ1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11004 Stenmark
2155--11004-stenmark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)