User Tools

Site Tools


2156--11167-kun-ak-la-gi

11167 Kunžak
Tên
Tên Kunžak
Tên chỉ định 1998 FD3
Phát hiện
Ngày phát hiện 23 tháng 3 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1336263
Bán trục lớn (a) 2.2982284 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9911246 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6053322 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.48 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.99877°
Kinh độ (Ω) 148.85959°
Acgumen (ω) 272.99408°
Độ bất thường trung bình (M) 100.46701°

11167 Kunžak là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1272.5891197 ngày (3.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2156--11167-kun-ak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)