User Tools

Site Tools


2157--11369-brazelton-la-gi

Brazelton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11369
Tên thay thế 1998 QE33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0558970
Viễn điểm quỹ đạo 2.5819960
Độ lệch tâm 0.1134349
Chu kỳ quỹ đạo 1289.8360952
Độ bất thường trung bình 156.73700
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39107
Kinh độ của điểm nút lên 227.26472
Acgumen của cận điểm 233.77814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11369 Brazelton (1998 QE33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11369 Brazelton
2157--11369-brazelton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)