User Tools

Site Tools


2158--11606-almary-la-gi

Almary
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Tholen
Nơi khám phá Mauna Kea Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11606
Tên thay thế 1995 UU6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0406356
Viễn điểm quỹ đạo 2.8471242
Độ lệch tâm 0.1650017
Chu kỳ quỹ đạo 1395.4626377
Độ bất thường trung bình 124.52237
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84884
Kinh độ của điểm nút lên 335.64167
Acgumen của cận điểm 30.24428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.9

11606 Almary (1995 UU6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1995 bởi D. J. Tholen ở Mauna Kea Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11606 Almary
2158--11606-almary-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)