User Tools

Site Tools


2159--11790-goode-la-gi

Goode
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11790
Tên thay thế 1978 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9127782
Viễn điểm quỹ đạo 3.2204750
Độ lệch tâm 0.2547501
Chu kỳ quỹ đạo 1501.9050414
Độ bất thường trung bình 122.20299
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19341
Kinh độ của điểm nút lên 12.43863
Acgumen của cận điểm 272.92556
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11790 Goode (1978 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11790 Goode
2159--11790-goode-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)