User Tools

Site Tools


2161--12214-miroshnikov-la-gi

Miroshnikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12214
Tên thay thế 1981 RF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7259009
Viễn điểm quỹ đạo 3.6933319
Độ lệch tâm 0.1507082
Chu kỳ quỹ đạo 2100.2845010
Độ bất thường trung bình 268.23040
Độ nghiêng quỹ đạo 14.34208
Kinh độ của điểm nút lên 254.89287
Acgumen của cận điểm 32.64107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

12214 Miroshnikov (1981 RF2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1981 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12214 Miroshnikov
2161--12214-miroshnikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)