User Tools

Site Tools


2162--12401-tucholsky-la-gi

Tucholsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12401
Đặt tên theo Kurt Tucholsky
Tên thay thế 1995 OG10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9696720
Viễn điểm quỹ đạo 2.8177382
Độ lệch tâm 0.1771451
Chu kỳ quỹ đạo 1352.7090366
Độ bất thường trung bình 178.02080
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93290
Kinh độ của điểm nút lên 134.22033
Acgumen của cận điểm 152.45335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

12401 Tucholsky (1995 OG10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 7 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12401 Tucholsky
2162--12401-tucholsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)