User Tools

Site Tools


2163--12598-sierra-la-gi

Sierra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12598
Tên thay thế 1999 RC159
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5370202
Viễn điểm quỹ đạo 2.9407404
Độ lệch tâm 0.0737017
Chu kỳ quỹ đạo 1655.6098754
Độ bất thường trung bình 137.19767
Độ nghiêng quỹ đạo 9.46972
Kinh độ của điểm nút lên 152.65661
Acgumen của cận điểm 22.12030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12598 Sierra (1999 RC159) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12598 Sierra
2163--12598-sierra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)