User Tools

Site Tools


2164--12819-susumutakahasi-la-gi

12819 Susumutakahasi (tên chỉ định: 1996 JO) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught và Yasukazu Ikari ở Moriyama, Shiga Prefecture, Nhật Bản, ngày 12 tháng 5 năm 1996. Nó được đặt theo tên Susumu Takahasi, director of the Dynic Astronomical Observatory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12819 Susumutakahasi
2164--12819-susumutakahasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)