User Tools

Site Tools


2165--13088-filipportera-la-gi

Filipportera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13088
Tên thay thế 1992 PB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7919448
Viễn điểm quỹ đạo 3.5086308
Độ lệch tâm 0.1137493
Chu kỳ quỹ đạo 2042.3199325
Độ bất thường trung bình 256.52273
Độ nghiêng quỹ đạo 8.02050
Kinh độ của điểm nút lên 149.41639
Acgumen của cận điểm 219.67620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

13088 Filipportera (1992 PB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13088 Filipportera
2165--13088-filipportera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)