User Tools

Site Tools


2166--13328-guetter-la-gi

Guetter
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13328
Tên thay thế 1998 SP24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6946130
Viễn điểm quỹ đạo 3.3696858
Độ lệch tâm 0.1113192
Chu kỳ quỹ đạo 1928.5207705
Độ bất thường trung bình 249.84979
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31556
Kinh độ của điểm nút lên 136.35690
Acgumen của cận điểm 280.91657
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

13328 Guetter (1998 SP24) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13328 Guetter
2166--13328-guetter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)