User Tools

Site Tools


2167--13674-bourge-la-gi

Bourge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 30 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13674
Tên thay thế 1997 MJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2203704
Viễn điểm quỹ đạo 2.5522544
Độ lệch tâm 0.0695391
Chu kỳ quỹ đạo 1346.4473314
Độ bất thường trung bình 126.74560
Độ nghiêng quỹ đạo 7.76842
Kinh độ của điểm nút lên 94.86433
Acgumen của cận điểm 5.89494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13674 Bourge (1997 MJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 6 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13674 Bourge
2167--13674-bourge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)