User Tools

Site Tools


2168--13954-born-la-gi

Born
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13954
Đặt tên theo Max Born
Tên thay thế 1990 TF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1927813
Viễn điểm quỹ đạo 2.8954225
Độ lệch tâm 0.1380922
Chu kỳ quỹ đạo 1482.1774339
Độ bất thường trung bình 64.11416
Độ nghiêng quỹ đạo 13.90838
Kinh độ của điểm nút lên 216.95385
Acgumen của cận điểm 247.75278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

13954 Born (1990 TF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13954 Born
2168--13954-born-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)