User Tools

Site Tools


2169--14277-parsa-la-gi

Parsa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14277
Tên thay thế 2000 CS13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6566353
Viễn điểm quỹ đạo 2.9456581
Độ lệch tâm 0.0515901
Chu kỳ quỹ đạo 1712.3881436
Độ bất thường trung bình 273.31971
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88529
Kinh độ của điểm nút lên 187.86745
Acgumen của cận điểm 303.82966
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14277 Parsa (2000 CS13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14277 Parsa
2169--14277-parsa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)