User Tools

Site Tools


2171--15030-matthewkroll-la-gi

Matthewkroll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15030
Tên thay thế 1998 VA15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1926797
Viễn điểm quỹ đạo 3.0447429
Độ lệch tâm 0.1626875
Chu kỳ quỹ đạo 1547.8535700
Độ bất thường trung bình 43.70252
Độ nghiêng quỹ đạo 1.79144
Kinh độ của điểm nút lên 245.14026
Acgumen của cận điểm 214.96696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15030 Matthewkroll (1998 VA15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15030 Matthewkroll
2171--15030-matthewkroll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)