User Tools

Site Tools


2172--15395-r-kl-la-gi

15395 Rükl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2036.2580636 ngày (5.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2172--15395-r-kl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)