User Tools

Site Tools


2173--15766-strahlenberg-la-gi

15766 Strahlenberg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2054.2480108 ngày (5.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1993. Nó được đặt theo tên Philip Johan von Strahlenberg.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2173--15766-strahlenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)