User Tools

Site Tools


2174--10834-zembsch-schreve-la-gi

Zembsch-Schreve
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10834
Tên thay thế 1993 VU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1711427
Viễn điểm quỹ đạo 2.4781729
Độ lệch tâm 0.0660377
Chu kỳ quỹ đạo 1294.6040543
Độ bất thường trung bình 181.48622
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73429
Kinh độ của điểm nút lên 9.65319
Acgumen của cận điểm 237.16314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10834 Zembsch-Schreve (1993 VU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên cho Guido Zembsch-Schreve.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2174--10834-zembsch-schreve-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)