User Tools

Site Tools


2177--11370-nabrown-la-gi

Nabrown
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11370
Tên thay thế 1998 QD35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3595206
Viễn điểm quỹ đạo 2.9083848
Độ lệch tâm 0.1041902
Chu kỳ quỹ đạo 1561.3863602
Độ bất thường trung bình 81.92959
Độ nghiêng quỹ đạo 0.43959
Kinh độ của điểm nút lên 64.12645
Acgumen của cận điểm 292.42707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11370 Nabrown (1998 QD35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11370 Nabrown
2177--11370-nabrown-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)