User Tools

Site Tools


2178--11612-obu-la-gi

Obu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11612
Tên thay thế 1995 YZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3963703
Viễn điểm quỹ đạo 3.4113149
Độ lệch tâm 0.1747589
Chu kỳ quỹ đạo 1807.4156457
Độ bất thường trung bình 198.06299
Độ nghiêng quỹ đạo 7.17979
Kinh độ của điểm nút lên 11.64027
Acgumen của cận điểm 58.28035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11612 Obu (1995 YZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 12 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11612 Obu
2178--11612-obu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)