User Tools

Site Tools


2179--11791-sofiyavarzar-la-gi

Sofiyavarzar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11791
Tên thay thế 1978 SH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9987835
Viễn điểm quỹ đạo 3.2419851
Độ lệch tâm 0.2372174
Chu kỳ quỹ đạo 1549.3370236
Độ bất thường trung bình 351.98228
Độ nghiêng quỹ đạo 5.66355
Kinh độ của điểm nút lên 347.44568
Acgumen của cận điểm 28.93183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11791 Sofiyavarzar (1978 SH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11791 Sofiyavarzar
2179--11791-sofiyavarzar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)