User Tools

Site Tools


2181--12218-fleischer-la-gi

Fleischer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12218
Tên thay thế 1982 RK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9020322
Viễn điểm quỹ đạo 2.5242580
Độ lệch tâm 0.1405750
Chu kỳ quỹ đạo 1202.5780066
Độ bất thường trung bình 251.13710
Độ nghiêng quỹ đạo 4.86356
Kinh độ của điểm nút lên 108.31177
Acgumen của cận điểm 290.08208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12218 Fleischer (1982 RK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12218 Fleischer
2181--12218-fleischer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)